Strona główna

Kandydat do Rady Miasta Łańcuta
Paweł Piotr Kuźniar

Paweł Kuźniar

Paweł Kuźniar

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów,
członek Rady Miasta Łańcuta VI kadencji /2010-2014/
kontakt: pawelkuzniar@onet.pl

Program wyborczy

członek Rady Miasta Łańcuta VI kadencji /2010-2014/ – Kandydat do Rady Miasta Łańcuta